ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Ερώτηση on-line

Το γραφείο μας προσφέρει την υπηρεσία προετοιμασίας για την συνέντευξη ενώπιον την επιτροπής της πολιτογράφησης. 

  • Ιδιαίτερα μαθήματα 
  • Ομαδικά μαθήματα  

 

Ο αριθμός των μαθημάτων ορίζεται σύμφωνα με το επίπεδο γνώσεων της Ελληνικής γλώσσας και της Ιστορίας του υποψηφίου. 

     Παρέχουμε την εγγύηση του θετικού αποτελέσματος βασιζόμενοι σε πολυετή εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα. 

     Υποβάλετε το ερώτημά σας αναφέροντας τον αριθμό φακέλου σας, την αρμόδια υπηρεσίας στην οποία εξετάζεται η υπόθεσή σας, όνομα και το επώνυμο σας.

     Ύστερα, μετά τη συζήτησή σας με τον σύμβουλό μας, θα υπολογίσουμε τον αριθμό των μαθημάτων που θα απαιτούνται για το θετικό αποτέλεσμα  στην πολιτογράφησή σας!