ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ερώτηση on-line

 Άδεια Πολιτικού Γάμου ( ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ )

Δικαιολογητικά

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

SVOROZD 
2. Υπεύθυνη Δήλωση (Συμπληρώνεται στο γραφείο Πολιτικών Γάμων)

α) ότι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ
β) αν έχουν πραγματοποιήσει γάμο στο παρελθόν και πόσες φορές
γ) ότι είναι κάτοικοι του Δήμου


3. Για τους διαζευγμένους: Ληξιαρχική πράξη γάμου στην οποία να αναφέρεται η λύση του γάμου (απο το ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του προηγούμενου Γάμου)

svidetelstvo o razvode 
Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον υπάρχει θάνατος.
4. Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ΜΙΑ ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (2 φύλλα της εφημερίδας, ένα για τον κάθε ενδιαφερόμενο)

« Ο... του... και ...της ... το γένος ..... που .... γεννήθηκε .... και .... κατοικεί .... και η ... του ... και της ... το γένος ... που γεννήθηκε.....και κατοικεί ... πρόκειται να παντρευτούν στο Δήμο ......»


5. Φωτοτυπία ταυτότητας και αποδεικτικό κατοικίας

ταυτοτητα 
6. Пαράβολο 15€ απο δημόσιο ταμείο.                                                                             

Η άδεια πολιτικού γάμου για κάθε ενδιαφερόμενο εκδίδεται στο Δήμο της τελευταίας κατοικίας του.

ADEIA GAMOU 
Για την κατάθεση των εγγράφων και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητά του.
Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται σε 8 ημερολογιακές μέρες.

Άδεια Πολιτικού Γάμου ( ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)

Δικαιολογητικά

1. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας
2. Βεβαίωση του προξενείου τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου(μεταφρασμένη στα Ελληνικά)
3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως με σφραγίδα της Χάγης (Αποστίλ) μεταφρασμένη στα Ελληνικά)
4. Αγγελία γάμου ,δημοσιευμένη σε μια ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (2 φύλλα της εφημερίδας, ένα για τον κάθε ενδιαφερόμενο).

5. Пαράβολο 15€ απο δημόσιο ταμείο.

6. Έγγραφα, που να αποδεικνύουν  αλλαγή επωνύμου (σε περίπτωση αλλαγής επωνύμου) με Αποστίλ και μετάγρασμένα στα Ελληνικά.

7. Αντίγραφο διαβατηρίο και της άδειας διαμονής.